دوره های آموزشی شرکتها

آیا شما کارمندان بین‌المللی دارید که به مهارت‌های زبانی آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی یا روسی در زندگی حرفه ای یا روزمره خود نیاز دارند؟

ما به آن‌ها کمک می‌کنیم که به واسطه تسلط بر زبان، و عدم الزام به صحبت کردن با زبان انگلیسی در زندگی روزمره، حس امنیت خود را ارتقاء دهند. با کمک مدرسین زبان ما، کارمندان شما زبان مورد نظر را مرحله به مرحله یاد می‌گیرند و مهارت های گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن را در زمان مطلوب و به زبان مطلوب فرامی‌گیرند. مدرسین ما به روسی، اسپانیایی، انگلیسی و آلمانی صحبت می‌کنند. ما نزد شما می آییم و درس‌ها را بر اساس شرایط شما تنظیم می کنیم.

مزایای مدرسه چهار زبان

 • بر اساس زبان متعارف
 • همه سطوح زبانی از A1 تا C2 به آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی یا روسی
 • طراحی دوره آموزشی بر اساس شرایط شم

مضامین دوره آموزشی:

 • مکالمات روزمره
 • تلفظ صحیح
 • زبان تجاری
 • زبان فنی
 • خدمات مشتری
 • مهارت‌های مذاکره
 • مکالمه تجاری
 • مکالمة تلفنی
 • سخنرانی‌ها
 • بحث و گفت‌وگو به زبان خارجی

قیمت ما برای درس شرکت

 • 60 دقیقه
 • 38,-
 • 45,- از 3 نفر
 • 120 دقیقه
 • 76,-
 • € 38,- در ساعت
 • 90,- از 3 نفر
 • 10 واحد هر 120 دقیقه قیمت بسته بندی
 • 740,-
 • € 37 در ساعت
 • 880,- از 3 نفر
 • 20 واحد هر 120 دقیقه قیمت بسته بندی
 • 1440,-
 • € 36 در ساعت
 • 1720,-از 3 نفر
 • از 20 واحد 120 دقیقه هر کدام
 • 70,-
 • € 35 در ساعت
 • 84,- از 3 نفر
همه قیمت‌ها به یورو هستند.